ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Bodega al Llegat Weyler

  • Número de referència: 0005-08
  • Desenvolupament del projecte: 2010-2012
  • Superfície construcció: 475 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual I Marc Alabern de Armenteras
  • Col·laboradors: Arabella García López
  • Arq. Tècnic: Xavier Suárez Genovart
  • Constructora: Melchor Mascaró S.A.

El projecte de Centre de producció vinícola, se situa en la parcel•la del llegat Weyler, en la qual hi ha, entre d'altres, l'edifici de l'antiga casa de Son Roca, dominant el conjunt i un Centre de Formació i Inserció recentment construït. Tots dos edificis es situen en el perímetre del mur que tanca l'antic hort.

El nou edifici es situa a la franja compresa entre l'antic hort i el camí agrícola paral•lel pel costat de ponent. S'organitza en tres crugies: a ponent, mirant cap a les parcel•les de cultiu, se situen les oficines, laboratori i magatzem, el centre, la zona d'elaboració en dipòsits, i a llevant, oberta generosament cap al hort, la sala d'envelliment en botes de roure. Es planteja també una pèrgola vegetal que partint de l'edifici principal (antiga casa), genera una circulació amb ombra pel costat de l'hort, i s'estén per sobre de les cobertes de les crugies laterals del nou edifici, creant així una coberta ventilada i uns espais coberts els costats nord i sud de l'edifici. La crugia central emergeix d'aquest pla de coberta i estableix un diàleg de volums amb l'edifici destinat a Centre de Formació i Inserció. Pel costat de ponent, un porxo lliga tots dos edificis, configurant un pati que es pot destinar a diversos esdeveniments.