ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Centre de formació, recollida i reciclatge de residus urbans al Polígon de Marratxí

  • Número de referència: 0101
  • Desenvolupament del projecte: 2001-20??
  • Superfície construcció: 1.594 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual i Biel Llabrés Comamala
  • Arq. Tècnic: Fernando García Vicente

L’edifici es desenvolupa en planta baixa més dues plantes pis.

A nivell d’organització s’ha optat per repartir el programa en dos cossos. Al cos gran l’accés, els tallers i les oficines; al cos petit els magatzems, les aules i els serveis higiènics.

Formalment s’ha optat per un volum singular de xapa metàl•lica per al cos gran donant a carrer, i un prisma rectangular de bloc de formigó per al cos petit.