ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Reforma d'edifici d'habitatges en es Jonquet

  • Reconeixements: 2007. 2on i 3er Premis d’Arquitectura de Palma,(Guillem Sagrera)
  • Número de referència: 0110
  • Desenvolupament del projecte: 2001-2007
  • Superfície construcció: 504 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Mireia Cabaní Massip, Biel Llabrés Comamala i Biel Reus Ferriol
  • Arq. Tècnic: Fernando García Vicente
  • Constructora: Angel Neiro Cela

EMPLAÇAMENT.

Situat en el límit del barri d'Es Jonquet amb Santa Catalina, l'edifici es troba a l'encreuament dels carrers San Magí i Pintor Valdès Leal. Sobre aquest darrer hi ha la terrassa/pont (element catalogat). El barri ha estat sofrint una transformació molt marcada aquests darrers anys amb una renovació de la seva població (amb un nivell econòmic superior i gran nombre d'estrangers) però encara guarda el seu caràcter de poble de pescadors amb molta vida al carrer.

ESTRATÈGIA PROJECTUAL.

El projecte arranca amb la voluntat de conjugar dos elements; d'una banda un senzill edifici de volumetria massissa i per l'altre una terrassa/pont (element catalogat protecció B clau 25/10) amb el seu llenguatge lleuger, quasi bidimensional.
Paradoxalment, l'apropament formal no el sofreix la terrassa/pont (que va haver de reconstruir-se després de la runa accidental de l'edifici veí) sinó l'edifici que aprofitant una intervenció estructural a la cantonada (C/San Magí-C/Valdes Leal) s'obre permetent crear una ròtula amb la que lligar l'element catalogat. El nivell marcat per la terrassa s'aprofita per crear un gran sòcol de pedra ranurada amb la que l'edifici es protegeix del nivell del carrer.
La gran obertura de la cantonada permet al mateix temps obrir unes grans visuals a la plaça del vapor i al baluard i la seu.

SOSTENIBILITAT.

El 100% de les cobertes són transventilades. Protecció solar a totes les obertures, amb gradació lumínica. Vidres de màxima resistència tèrmica (+ 200% de l'eficiència d'un climalit standard). Aïllants tèrmics que dupliquen la resistència exigida per la norma. Sistema de climatització per sòl radiant/refrigerant.

INNOVACIÓ i TRADICIÓ.

Materials tradicionals i naturals amb una nova lectura; fusta, cinc, algues, sorra, vidre, aplicats amb tècniques i situacions distintes. A l'interior no hi ha rajoles ni rodapeus, sols materials sense junta, tous i càlids.