ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Residència-Habitatges per persones Majors al Pla de na Tesa

  • Reconeixements: Obra seleccionada pel COAIB pels premis d'arquitectura española 2009
  • Número de referència: 0306
  • Desenvolupament del projecte: 2006-2008
  • Superfície construcció: 2700 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual i Mireia Cabaní Massip
  • Col·laboradors: Arabella García, Unai Lilly Zuloaga, Biel Llabrés i Biel Reus Ferriol
  • Arq. Tècnic: Carme Aguiló Mora
  • Constructora: Llull-Sastre S.A.

L'Objectiu d'aquest projecte és crear un lloc per la residència i un centre de dia per persones majors amb discapacitat intel•lectual.

Consta de dos parts relacionades entre sí, encara que distintes: la residència i el centre de dia. Del centre de dia destaca la sala d'activitats que junt amb rehabilitació són el cor dels equipaments. Es connecten visualment entre sí mitjançant un espai que funciona de plaça o pati obert en el centre del projecte. En un extrem d'aquesta seqüència la piscina i en l'altre un finestral a nord amb la Serra de Tramuntana com a protagonista. Des d’aquest volum es connecta mitjançant un sistema de porxos amb els distints habitatges que funcionen en grups de sis. Aquest caràcter disgregat i independent entre els dos programes i els distints grups també s'ha mantingut en el interior. Els habitatges s'emparellen dos a dos i per la disposició dels seus espais de pas queden transformats en zones comuns.

La independència d'usos i els seus requeriments de disgregació han donat lloc a una dispersió de volums entre els arbres fruiters del camp en el que s'ubica l'edifici. Les caixes-habitatge resoltes de mode racional i econòmic amb panells de formigó prefabricat blanc són l'estructura per a cobertes i porxos connectors. Es pretén accentuar al màxim la relació amb l'exterior sense perdre el sentit de protecció i intimitat necessaris.

L’orientació està assolida per tenir uns bons rendiments de captació solar al hivern i un fàcil control i ventilació a l'estiu. Les instal•lacions són registrables en tot l'edifici mitjançant unes galeries prefabricades que connecten les distintes unitats. S'ha intentat racionalitzar al màxim els costs, tant de construcció com de manteniment, buscant el més adequat en cada cas per a que sigui un edifici còmode, acollidor i resistent, adequat a les necessitats dels seus usuaris en tots els seus aspectes.