ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Edifici d'habitatges a Son Ferriol

 • Reconeixements:
 • 2007. 2on i 3er Premis d’Arquitectura de Palma, (Guillem Sagrera)
 • 2007. 2on i 3er Premis d’Arquitectura de Mallorca 2004-2005-2006, a la categoria de “habitatge plurifamiliar”
 • 2003. Finalista Premis d'Arquitectura de Palma, (Guillem Sagrera)
 • Número de referència: 0313
 • Desenvolupament del projecte: 2003-2006
 • Superfície construcció: 807 m2

 • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
 • Col·laboradors: Mireia Cabaní Massip y Biel Llabrés Comamala
 • Arq. Tècnic: Balbina Gomez Lobo
 • Constructora: Binidor SL

Parcel·la. De singular geometria, amb una mitgera en “M” i llarga façana en diagonal girant al final en cantonada.

Estructura. Mínima i clara. Mur de càrrega seguint la mitgera en “M” i línia de pilars metàl·lics seguint la façana.

Programa. L’edificació es desenvolupa en quatre plantes i terrat, destinant-se la planta baixa a locals i la resta a ús residencial. La distribució genera un esquema de dos unitats per planta (locals o habitatges) i nucli de comunicacions central.

Pells. Les façanes volen treballar com a “teixits” creant distintes textures amb els elements constructius d’aquestes i girant amb lleugers plecs. Aquets “fils” es generen amb un sistema “tradicional”, econòmic i resistent debloc de formigó vist alternant-se amb peces prefabricades de formigó, creant distints ritmes que van adaptant-se a les diverses situacions (lames, baranes, finestres...)

La planta baixa treballa com un gran sòcol lineal que emfatitza per contrast l’efecte de les plantes superiors.