ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Habitatge al Pla de na Tesa

  • Reconeixements: Obra seleccionada pel COAIB pels premis d'arquitectura española 2009
  • Número de referència: 0418
  • Desenvolupament del projecte: 2004-2008
  • Superfície construcció: 158 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Unai Lilly Zuloaga i Biel Reus Ferriol
  • Arq. Tècnic: Carme Aguiló Mora
  • Constructora: Maties Ribes SL

ORGANIGRAMA

Es desenvolupa en planta baixa i planta pis, ocupant la planta inferior amb les zones de dia (menjador, sala, cuina,...) i dos dormitoris, i deixant un dormitori i un estudi a la planta superior. Els dormitoris es situen en cantonada per aprofitar el major perímetre de façana.

IL·LUMINACIÓ

Tot l'edifici gaudeix d'un perímetre generós donada la seva condició de cantonada, exceptuant el centre, en el que mitjançant una “llanterna” s'agafa la llum de sud. Un pati, cobert per una pèrgola, dotarà d'una llum “tranquil·la” a la zona d'estar de la planta baixa.

VOLUMETRIES

La no coincidència dels volums de les dues plantes s'intenta mitigar mitjançant un “cinturó” format per un balcó corregut a la planta pis que “cus” una planta amb l'altre i mitiga la transició entre els volums.

OBERTURES

De distinta mida entre elles, creant relacions amb l'exterior i intentant no coincidir unes sobre de les altres, per tal de crear cert dinamisme a la façana.