ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Edifici d'habitatges a Sa Torre

  • Reconeixements: Obra seleccionada pel COAIB pels premis d'arquitectura española 2009
  • Número de referència: 0501
  • Desenvolupament del projecte: 2005-2008
  • Superfície construcció: 435 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Unai Lilly Zuloaga i Margó Soler Torrens
  • Arq. Tècnic: Carme Aguiló Mora
  • Constructora: Construcciones Oñonatobea

El punt de partida del projecte no és més que la pre-definició formal, per part de l'estudi volumètric aprovat de la illeta a la que pertany (illeta 1). Aquest atorga a la parcel·la una definició en planta d'una “singular” forma de creu irregular, amb un dels dos eixos paral·lel al carrer d'accés, i l'altre perpendicular i partit. Aquesta “taca” d'ocupació que ens ve predefinida, és la que configura la forma del projecte.

Programa. Es tracta de quatre habitatges en tres plantes, es distribueixen en tres dúplex Pb+PP, i un habitatge al pis segon. Els tres dúplex, en contacte amb el terreny, tenen una zona exterior enjardinada, que en alguns casos (Hab. A i B) serveix d'accés, i que els hi permet “sortir” de la tipologia purament urbana. L'habitatge de planta pis segon, que ocupa tota la planta, gaudeix del terrat per a ús propi, rebent també una gran porció d'espai exterior de visuals obertes i lliures.

A l'hora de donar “forma” al projecte, i assumint la impossibilitat urbanística de dotar de voladissos o altres cossos sortints, s'opta per tractar-lo com a grans volums (dos) en els que els perpendiculars al carrer d'accés maclen al volum restant. Per marcar aquesta jerarquia es manifesten amb distints acabats, essent un aplacat en el predominant, i un arrebossat en el secundari.

Obertures. Donada la diversitat en planta (cap planta té el mateix programa) i l'ajustada dimensió del projecte, organitzar la façana amb la habitual retícula cartesiana sembla anar contra natura. És per això que s'ha optat per una composició més lliure, més dinàmica, on cap obertura és igual a la que té a sobre o al costat. L'escala es vesteix amb una gelosia (a oest) que li dona una textura lumínica distinta a la resta d'àmbits, essent coronada per una llanterna de policarbonat a la sortida al terrat.