ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Edifici d'habitatges a la Vileta

  • Número de referència: 0606
  • Desenvolupament del projecte: 2007-2009
  • Superfície construcció: 1312 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Natalia Candanedo,Juan Antonio Membrime, Biel Reus i Arabella García
  • Arq. Tècnic: Balbina Gomez lobo
  • Constructora: Saga Seicons SLU

El projecte té per objecte la creació de 6 habitatges unifamiliars i un aparcament a la planta soterrani.

Els habitatges s'han treballat mitjançant dues tipologies (A i B) on les parcel·les sobre les que es construeixen tenen idèntics paràmetres urbanístics (ocupació i edificabilitat). Ambdues tipologies desenvolupen en planta baixa el seu programa de dia (cuina, menjador, sala i un bany) i un dormitori, destinant la planta superior a dos dormitoris i un bany.

La normativa ens permet certa flexibilitat amb la que s'intenta dotar al projecte d'un joc de volums amb els seus corresponents jocs d'ombres, intentant generar porxos amb certs cossos volats com en el cas de les entrades als habitatges. Per tal d'emfatitzar aquestes intencions es treballa amb dos acabats de revestiment. Un d'ells (gris) es subdivideix amb un especejament horitzontal que va recollint els distints nivells dels elements que composen la façana.