ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Reforma d'habitatge a Pòrtol

  • Número de referència: 0609
  • Desenvolupament del projecte: 2006-2009
  • Superfície construcció: 163 m2
  • Promotors: Magdalena Cañellas i Fernando García (Promotor d'habitatges unifamiliars)

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Natalia Candanedo i Arabella García
  • Arq. Tècnic: Fernando García Vicente
  • Constructora: Saga Seicons SLU

El difícil punt de partida era una obra dels anys 80 amb l'estructura, ram de paleta i cobertes ja executats, amb una estranya tipologia híbrida entre edifici entre mitgeres, unifamiliar aïllat i ús agrícola (Pb).

S'intenta aprofitar el més vàlid, remodelant la distribució de l'habitatge (Planta Pis), que s'obre amb una gran zona diàfana de cuina/menjador/sala, replegant-se a la façana del carrer amb els dormitoris. Exteriorment es recondueixen les preexistències cap a un llenguatge de murs a doble alçada (dos mitgeres i un tercer central) manifestant el decalatge de la façana al pati.

L'habitatge en planta pis es connecta física i visualment amb el pati de parcel·la amb una escala d'acer i vidre fins arribar a la terrassa en contacte amb la piscina.

A l'interior conjuguen el gris cimentós del terra amb el cos de fusta de noguera americana i el blanc d'altres paraments i sostre. Tres lluernaris donen una llum especial a les zones interiors (banys i zona xemeneia).