ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Habitatge a Santa Eugènia 2

  • Número de referència: 0708
  • Desenvolupament del projecte: 2007-2011
  • Superfície construcció: 343 m2
  • Promotors: Federico Costa Amengual i Margalida Coll Vidal

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Arabella García i Natalia Candanedo
  • Arq. Tècnic: Carme Aguiló Mora
  • Constructora: Construccions Coric SL

El projecte, un habitatge entre mitgeres, es situa al centre de Santa Eugènia a un solar amb una notable pendent entre el carrer (accés) i el pati interior. Aquest desnivell s’aprofita d’una banda per crear una mitja alçada i facilitar l’entrada del vehicle al semisoterrani i per l’altre situar les zones de dia (sala, menjador, cuina i un dormitori) vinculats al pati de parcel•la, ja que aquesta façana és la que te la bona orientació (Sud).

La gran profunditat edificatòria d’aquesta zonificació urbana ens porta a crear un pati central al voltant del qual es situen totes les peces, il•luminant el centre de l’edificació i creant unes transparències entre estàncies, i permetent, d’altre banda, la ventilació creuada entre façanes. Aquestes es mostren sòbries i senzilles, agafant els elements tradicionals (teula, persiana, morters, etc. marcats per la normativa local) i reinterpretant-los per donar-li una caràcter més fi i contemporani. Sols el conjunt de portes d’entrada (garatge, habitatge, bústia i comptadors), que s’agrupen per millorar la composició, tenen un disseny més abstracte convidant a entrar al seu interior per a descobrir els valors de la casa.