ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Ampliació i reforma d'habitatge a Sant Elm

  • Número de referència: 0801
  • Desenvolupament del projecte: 2008-2010
  • Superfície construcció: 164 m2
  • Promotors: Antoni Reus Salas

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Natalia Candanedo i Arabella García
  • Arq. Tècnic: Carme Aguiló Mora
  • Constructora: Migón construcciones y obras SL

El projecte desenvolupa un habitatge existent (anys 70) fent-lo créixer una planta més (planta pis) per tal d’assolir les noves necessitats dels promotors. Donat el canvi significatiu que suposa per l’edifici, s’ha redefinit totalment la fisonomia d’aquest, perdent la imatge de cobertes inclinades vers un joc de volums blancs que es va graonant des de l’accés cap al fons de la parcel•la. Uns petits voladissos remarquen les obertures i creen a la façana un joc en zig zag. Constructivament l'edifici es vesteix amb un aïllant exterior acabat amb morter que permet unificar les dues fases de l'edifici i condicionar tèrmicament la part antiga a més a més de la nova.

La planta superior (ampliació) s'obre a l'illa de Dragonera, mitjançant una gran finestra en cantonada i un joc de corredisses i persianes que permet una visibilitat i gaudiment total.

Les instal•lacions; aire condicionat, plaques solars, antenes etc, es situen a la coberta plana quedant amagats pels ampits.