ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

MEEUAP

  • Número de referència: 0802
  • Desenvolupament del projecte: 2008-2009

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual i Mireia Cabaní Massip
  • Col·laboradors: Natalia Candanedo, Arabella García i Damià Rotger

Aquest Manual té per objectiu la millora de l'espai urbà del municipi de Palma mitjançant la selecció dels elements que el conformen i la cura dels detalls.

Es pretén crear una imatge coherent, cómoda, elegant i moderna de la Ciutat, creant nous estàndards de qualitat i minimitzant el manteniment.

Com a criteris principals s'han utilitzat la durabilitat, la sostenibilitat, l'economia i el disseny.

Aquest manual d'estil té la vocació d'eina compartida, que evoluciona al mateix temps que ho fa la ciutat, oberta a noves aportacions, a les aplicacions de les noves tecnologies, a l'esdevenir de l'espai públic en una ciutat viva. No és, per tant, una proposta tancada, sinó oberta al present i al futur.

Per davallar l’arxiu premeu el link corresponent