ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Ampliació i reforma d'habitatge a la Plaça Santa Elisabet

  • Número de referència: 0809
  • Desenvolupament del projecte: 2008-2011
  • Superfície construcció: 270 m2
  • Promotors: Margalida Capellà Roig

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Arabella García
  • Arq. Tècnic: Carmen Aguiló Mora
  • Constructora: Gestió de projectes DAU SL

El projecte arrenca de la necessitat dels promotors d’ampliar el seu programa funcional, elegint l’opció de creixement en vertical, molt per sota de les limitacions urbanístiques a aplicar.

L’edificació actual, si bé no gaudeix d’un valor històric artístic excepcional, si és representativa de la tipologia del lloc, pel que sembla interessant mantenint la seva morfologia de coberta inclinada amb pendent a les dues aigües, pujant l’alçada de la coberta actual, i permetent així la construcció d’una sèrie de peces a la planta pis.

La comunicació vertical es fa per la sala, creant un doble espai, nou cor de la casa, al voltant del que es situa a la part superior un estudi i una zona de biblioteca, creant un joc de visuals internes creuades entre les dues alçades. Les arquitectures internes d'aquest espai (biblioteca, passera, escala) es tracten amb acer per tal de donar-li una lectura lleugera, quasi de mobiliari.