ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Reforma interior d'habitatge a la Bonanova

  • Número de referència: 1307
  • Desenvolupament del projecte: 2013
  • Superfície construcció: 80 m2

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Arabella García López
  • Arq. Tècnic: Alfons Romero Amengual
  • Constructora: Obras y Promociones Comas SA

El projecte arrenca de la necessitat dels promotors d’alliberar espai en planta baixa i guanyar il·luminació natural. L’edificació és una obra dels anys 90. La reforma interior va consistir en retirar el cos de la cuina i bugaderia que obstruïen l’espai i eliminaven l’entrada de llum del jardí exterior i la ventilació creuada. Per a tal fi es va dur el programa de la cuina al perímetre de la distribució afavorint també la il•luminació d’aquest espai, i es varen executar una sèrie d’obertures als murs per tal de permetre la màxima entrada de llum i visuals internes. S’ha unificat amb color blanc els distints elements del sostre (biguetes de fusta i revoltons ceràmics) per guanyar lluminositat i donar un caire més urbà a l’aspecte original, un tant descontextualitzat.