ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

2004-Premis d'Arquitectura de Mallorca.

• 2004. 2on/3er Premis d’Arquitectura de Mallorca 2002-2003, a la categoria de “equipaments públics”

Anar al projecte

• 2004. 2on/3er Premis d’Arquitectura de Mallorca 2002-2003, a la categoria de “habitatge plurifamiliar”

Anar al projecte