ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Disseny mobiliari. Taula AMA-DOS

  • Nom de l'obra: Disseny mobiliari. Taula AMA-DOS
  • Desenvolupament del projecte: 2008-2010

  • Arquitectes: Alfons Romero Amengual
  • Col·laboradors: Natalia Candanedo, Arabella Garcia i Adrián Talens
  • Constructora: Carpinteria Cervantes + Talleres Zamba

Per tal de crear un taula resistent, totalment adaptada i económica es va crear la taula AMA-DOS, después de diverses proves i modificacions.

Un cobert de taulells enllistonats de faig descansen a sobre d'una estructura d'acer galvanitzat.