ESTUDI TREBALLS RECONEIXEMENTS

Càlculs d'estructures

  • Desenvolupament: 2000-Actualitat
  • Arquitecte: Alfons Romero Amengual

Les estructures son el suport dels edificis. Aquestes poden expressar-se creant la forma de l’edifici, la seva pell, el seus acabats, etc, o per contra esser un sumis servidor. El seu coneixement permet elegir quin és el camí que l’arquitecte vol agafar. Interessats en gran mesura per aquestes virtuts, ja fa molts anys que ens em especialitzat en el seu càlcul, i en l’estudi i actualització constant de les normatives corresponents (no tant atractiu, però imprescindible).